Làm mới một ngôi nhà cũ

Trong đời mỗi người, chúng ta thường sở hữu rất nhièu thứ trong 1 thời gian dài. Cho dù nó đã rất cũ kĩ. Và đôi khi chúng ta thích làm mới lại chúng. Thích và muốn là vậy nhưng để đạt được nó là một câu chuyện rất khác. Ví dụ như việc làm […]

Read More

Hay nổi nóng? Hay nói không thành thật? Hay thắc mắc thầm, “Anh chàng này có âm mưu gì đây?” Ghét hay nghi ngờ cả một group người nào đó (như dân Trung quốc? dân miền Bắc? dân công giáo? nhà nước? dân Mỹ?). Không vui khi thấy bạn bè thành công? [...]

Read More
page 1 of 2